For the complete experience, please enable JavaScript in your browser.
ContactPrelungirea perioadei de valorificare a tomatelorEvenimenteAvertizari meteorologiceROF 2017Comunicate, InformariProgramul PNDR 2014-2020Cursuri de calificare profesionalaAnunt pentru operatorii inscrisi in Agricultura EcologicaServicii furnizate- Consiliere gratuitaMasuri de mediu si climaStructuraOrganigrama 2017Salarii aflate in plata la 01.08.2017LegislatieLegea nr. 270/2017 a preveniriiBeneficiari ajutor de minimis L 544/2001FormularisticaDeclaratii de avere si de inteBilant la data de 31.12.2016Buget 2017Legături UtilePosturi scoase la concursInformatii utileProgram de lucru cu publiculDocumente necesare dosare L 17/2014AvizeOferte vanzare teren L 17/2014Retrageri oferte de vanzare teren Comunicare acceptare oferta preemtori
WW_38WW_54
CBU0079B
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE 
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ILFOV

LEGEA 17/2014-VANZARE TEREN ARABIL  IN EXTRAVILAN

 Primariile trebuie sa depuna dosarele privind vanzarea terenului, prin delegat nu prin posta, la registratura D.A.J. ILFOV in intervalul orar conform programului de lucru cu publicul. dosarul  trebuie  sa  contina  urmatoarele  documente, numerotate,  semnate si stampilate ,, conform cu originalul: 
-Adresa catre DAJ. Ilfov cu nr. de inregistrare si data
- Cererea pentru afisarea ofertei de vanzare 
- Oferta de vanzare teren
- Proces verbal de afisare a ofertei de vanzare
-  Lista preemtorilor
-  Proces verbal de afisarea a  listei preemtorilor
- Acte de proprietate  a terenului
- Extras de carte funciara valabil 30 de zile
- Certificat atestare fiscal
- Plan de incadrare zona (cadastrul terenului)
- Copie  CI/ BI
In cazul societatilor se mai adauga:
-Hotararea Adunarii Generale a Asociatiilor
-Certificat constatator
-C.U.I societate
-Opis cu toate documentele din dosar